Tekstvak:  


Tekstvak: Rouwhulp is een psychologische behandeling die ontwikkeld is voor kinderen en jongeren waarvan een dierbare is overleden. 

Het kan zijn dat er veel problemen zijn, maar dat hoeft niet. De behandeling richt zich op het voorkomen van gecompliceerde rouw en richt zich daarom op alle kinderen en jongeren tussen de 8 en de 18 jaar. Voor sommige kinderen is het programma minder geschikt, bijvoorbeeld als er sprake is van een verstandelijke handicap. 

Gecompliceerde rouw kan zich ontwikkelen wanneer kinderen, jongeren of volwassenen vastlopen in hun rouwproces (in het Engels ‘complicated grief’ of ‘prolonged grief disorder’). Meer specifiek is sprake van gecompliceerde rouw indien:
	- er heel intense rouwreacties zijn…
	- die minstens 6 maanden lang nauwelijks minder worden…
	- en gepaard gaan met sterk onwelbevinden…
	- en wezenlijke beperkingen veroorzaken in het alledaags functioneren.
Met het behandelprogramma Rouwhulp richten we ons op het voorkomen van een gecompliceerde rouw.

Rouwhulp bestaat uit negen bijeenkomsten voor het kind en vijf bijeenkomsten voor de ouder(s). Iedere bijeenkomst duurt 45 minuten.

Rouwhulp wordt momenteel aangeboden op diverse plaatsen in Nederland. Wij vertellen u graag of de behandeling ook dicht bij huis wordt aangeboden. 
De behandeling wordt onder andere aangeboden bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht. De behandeling wordt daar vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. U dient wel te beschikken over een verwijzing van, bij voorkeur, uw huisarts..

Volwassenen

Tekstvak: Algemene informatie

Volwassenen

info@rouwhulp.nl
030-253 7624 of 030-253 4462