Tekstvak: Algemeen
De behandeling  bestaat uit negen sessies voor uw kind en vijf afzonderlijke sessies ouderbegeleiding. De sessies voor uw kind zijn in principe iedere week en die voor u zijn in meestal om de week. 
Iedere sessie duurt 45 minuten. U heeft dezelfde behandelaar als uw kind. Mocht blijken dat het aantal keren te weinig is, dan wordt aanvullende hulp geboden.

Wat doen kinderen en jongeren die Rouwhulp krijgen?
Rouwhulp bestaat onder meer uit voorlichting. Er wordt met de kinderen gepraat over thema’s als ‘wat is rouw?’, ‘welke gevoelens horen daarbij?’, ‘hoe verwerk je verlies?’ en ‘welke emoties kun je allemaal hebben’.
We leren uw kind wat de relatie is tussen denken, doen en voelen. Dit is belangrijk omdat uw kind vervolgens leert hoe het zich anders (beter) kan gaan voelen door anders te denken en/of anders te doen.
In de behandeling wordt aangesloten bij wat er in het rouwproces van uw kind het meest op de voorgrond staat. Dat betekent dat bij sommige kinderen vooral aandacht zal zijn voor negatieve gedachten over zichzelf, de toekomst of bijvoorbeeld over schuld. In andere behandelingen zal juist meer in gegaan worden op hoe kinderen zich gedragen na hun verlies, in het gezin of op school.

Wat wordt er gedaan in de ouderbegeleiding?
Het verlies is ook voor de ouder(s) meestal erg ingrijpend.  In de ouderbegeleiding ligt de nadruk echter niet op uw rouwproces. Er wordt met name ingegaan op hoe u als opvoeder uw kind het beste kunt steunen bij het rouwproces. U krijgt algemene informatie over verliesverwerking bij kinderen en adviezen afgestemd op de specifieke situatie en problemen van uw kind. Ook in de ouderbegeleiding wordt dus aangesloten bij uw individuele situatie.

Volwassenen

Tekstvak: Informatie voor ouders

Volwassenen

info@rouwhulp.nl
030-253 7624 of 030-253 4462